Det här är Vården.se

Vården.se utvecklar patientcentrerade tjänster som minskar vårdlogistiken för vårdgivare och gör det enklare för patienter att hitta rätt!

Vi är Sveriges söktjänst för legitimerad vård

Få fler patienter av rätt typ
Vi har samlat 18 000 legitimerade vårdgivare som matchas mot ca en miljon sökningar varje månad. Det är människor som aktivt söker vård. De flesta i sitt närområde men även många som söker vård i andra regioner med kortare kötid. 

Minska admin i er verksamhet
Söktjänsten är alltid öppen! Människor kan hitta rätt och välja en tid som passar med vardagspusslet. Integrationer med de stora journal- och bokningsystemen gör att människor kan boka tid i vårdgivarnas tidbok, direkt när behovet uppstår.

Vårt erbjudande

Söktjänsten Vården.se

Nå ut till fler patienter av rätt typ

  • Branding och positionering i rätt segment -
    så att ni syns mer för rätt personer och når högre relevans på patienter

  • Få en digital portal där patienter får tillgång till era tjänster och enkelt kan boka direkt

  • Lägre CPC (även exkl. content-kostnader)

  • SEO-anpassat content för högre synlighet

Appointments by Vården.se

Förenkling och digitalisering av patientadmin

  • Färre telefonsamtal från nya och gamla kunder - mer tid till vård

  • Effektiv hantering av bokningsbara tidsluckor

  • Ett och samma bokningsgränssnitt som hanterar flera journalsystem

  • Vår bokningsplattform på er egen site

Läs mer om Appointments by Vården.se här

Var med i communityn för tillgängligare vård!

Bli bokningsbar
Använd vår bokningsplattform på Vården.se eller på er egen site.
Minska admin
Förenkla tid- och bokningshantering både internt och mot patienter - så ni får mer tid till vård.
Synlig för rätt typ av patienter
Dyk upp i resultatet när människor söker efter symtom eller vårdtjänster som ni erbjuder.
Bli mer digifysisk
Gör det enkelt för människor att hitt rätt och boka en tid digitalt - när behovet uppstår.
Till intresseanmälan

Känner ni igen er i vårdlogistiken?

Vi har samlat välkända problem som våra kunder har i sina verksamheter. 

Administration av tider tar för mycket tid

Tid som bör läggas på vård läggs istället på att flytta och administrera tider i ett eller flera journalsystem. 

"Måndagstrycket" är dåligt för arbetsmiljön

Många patienter ringer in i början av veckan vilket ger ett ojämn tryck för vårdpersonalen och skapar stress. 

Hantering av flera patientflöden är krångligt

Beroende på om det är regionala-, privata- eller försäkringsärenden, ofta alla tre, ser hanteringen väldigt olika ut. Det saknas ett enkelt sätt att hantera olika flöden. 

Benämning på tjänster är onödigt svåra

Benämningar på vårdtjänster och behandlingar i era journalsystem är anpassade för vårdgivare, inte patienter, och när patienter inte förstår tenderar de att avbryta bokningar.

En unik presentation för varje klinik

Bokningsflöden är ofta uppsatta från utövarens perspektiv, är svåra att förstå och välja för patienter. Det resulterar ofta i avbrytna bokningar och patienter som väljer att ringa istället.

Syns där människorsöker och bokar sin vård

I vår tjänst är samtliga svenska legitimerade vårdgivare sökbara och sorteras på bl.a. vårdkategori, geografi och tillgänglighet.Stick ut genom att anpassa ditt erbjudande och öka din tillgänglighet gentemot patienter. Minst 2X mer effektiva än Google!

enkelt är det att komma igång!

1
Bli kund
Fyll i en intresseanmälan så bokar vi ett möte för att komma igång.
2
Få din unika presentation
Vårt content-team producerar en sida för er verksamhet med SEOanpassade texter och bilder.
3
Live och bokningsbar
Ni är sökbara och bokningsbara 24/7 för människor som söker vård kopplat till era vårdtjänster och plats.

Det ska vara enkelt att hitta rätt!

Alla har vi någon gång varit sjuka. Oavsett om det är något allvarligt eller liten krämpa, vill man bli frisk snabbt. Vi har samlat alla vårdgivare på en plats så att människor enkelt kan hitta korrekt information om olika symtom, vårdtjänster och vårdutövare. Så att det blir enkelt att hitta rätt! På Vården.se finns allt från tandläkare, psykologer/psykoterapeuter och vårdcentraler till fysioterapeuter och  specialister av olika slag.

Strategiska samarbeten med de stora bokningsystemen

Journalsystem 2024

Vi investerar för att hjälpa människor att hitta rätt!


Vi har en folkbildande roll i att utbilda människor om vilken vård man har rätt till, hur vårdsystemet fungerar och hur man går tillväga för att få tid. Genom nationella kampanjer stärker kunder sina varumärken och vi fortsätter bygga Vården.se som destinationen där svenskarna hittar och bokar sin vård. 

Globen_Dr Mikael-1

Tillsammans ökar vi tillgängligheten i vården!

Vår mission är stor och inget vi gör själva.  Idén är att visa människor vilken vård de har rätt till, hur de hittar den och visualisera tider. Genom att också vara ett effektivt administrationsverktyg i vården vill vi frigöra tid för vårdpersonalen och skapa fler vårdtillfällen. I förlängningen kan vi, tillsammans med vårdgivarna, bidra till att korta ned vårdköerna och minska antalet sjukminuter.

Till intresseanmälan