Samarbeten

Journal- och bokningssystem

SAMARBETEN

Integrationer som gör skillnad

Tillsammans med marknadens största journal-och bokningssystem har vi byggt integrationer. Det är resultatet av strategiska samarbeten med syfte att effektivisera vården för vårdgivare och patienter. Integrationer gör att patienter som är inne på Vården.se kan boka tid direkt i vårdgivarens tidbok. Vården.se hämtar tider och priser direkt från respektive journal- och bokningsystem. På så sätt blir det en sömlös bokningsupplevelser för patienten och helt administrationsfritt för vårdgivare. 

Olika system för olika behov - vi har integration med allihopa