Att tillgängliggöra bokningsbara tider spelar roll

By
2 Minutes Read

I Sverige har vi bra vård. Enligt vissa studier och rapporter bland den bästa vården i Sverige. Trots det upplever många att den inte räcker till. När man frågat svenskarna om vad i livet som är mest frustrerande hamna ”Vårdköer” på plats nr 1. Det finns flera anledningar till varför vården inte räcker till. Sveriges geografi är en stor faktor, ett avlångt land där den stora mängden människor bor i de stora städerna. En ytteligare faktor är  den svenska välfärden - Vi är uppfostrade i att den svenska välfärden är hög. Det är väldigt kostsamt. Det skapar stor efterfrågan. Lägg där Strukturella förändrigen  - som i sig består av ett flertal subfaktorer. Bland annat en åldrande befolkning, en allt mer diversifierad befolkningsstruktur och inte mins nya symptombilder. Exemeplvis den ökande psykiska ohälsa hos unga och "nya" sjukdomar som Corona/Covid-19. Lägg där till den ökade kunskapen i att hitta och behandla sjukdomar. Lägg där till den ökande kunskapen hos  vårdgivarna, den högre frekvensen av kontroller samt tekniska förbättringar som exempelvis förbättras diagnostik. 

Minska antalet sjukminuter

Vi vet alla hur det känns att vara sjuk. Ännu värre när det handlar om någon familjemedlem. Idag bokas 50% av tiderna på Vården.se för besök inom 2 dygn. Det spelar alltså inte roll om det är akut eller inte. Och 90% av tiderna som bokas är för besök inom 10 dagar. Bokningsbara tider är inte bara för patientens skull. När vårdgivare öppnade tidboken möjliggör det etteffektivare flöde av patienter. Avbokade tider kan fyllas med nya och vården effektiviseras.


Vad kan ni som vårdgivare göra?
Du som vårdgivare kan säkerställa att du har lediga tider. Tänk även på att det finns de som vill boka tider längre fram i tiden.
Om det är så att du har fler tider än de som ligger ute just nu så ökar chansen att de bokas om de är tillgänliga på Vården.se.

 

Vad kan Vården.se göra?
I vår studie Vården, svenskarna och samhället, tog vi tempen på svenskarnas inställning till vårdsystemet och vilka behov dagens patienter har. Den kanske viktigaste insikten baserat på de drygt 1000 respondenterna var hur den generella kunskapen är om hur vårdsystemet fungerar och vad man som patient har rätt till. För att öka kunskapen om exempelvis när man har rätt att lista sig, att man har rätt till operation i annan region och varför tandvård kan kosta olika. Vårt content team skriver väljästa artiklar och vi gör podcasten Vårddjungeln tillsammans med Dr Mikael. För att människor ska bli bättre på att söka rätt vård behöver man vet vilken vård man har rätt till och när man ska söka vård.

 

Effektivitet -  ett tråkigt ord men viktigt mått.

Vi tänker såhär. Varje bokad tid som görs digitalt innebär tidsbesparing både för patienten och för vårdgivaren. För vårdgivaren innebär det ofta att vårdutbildade personal kan lägga mer tid på att ge vård istället för att svara i telefon. Tillgängliga tider innebär också sena avbokningar kan fyllas med kort varsel. Vinsten i effektivitet för systemet när många vårdenheter detta blir enorm.

Var med och gör vården mer effektiv, tillgängliggör lediga tider.

 

Inte övertygad än? Eller är du det?
Prata med Sofia så hjälper hon dig med hur du kan tillgängliggöra dina tider.


Mejl: sofia.stave.slevdal@varden.se

Tel:  073-334 19 15