De globala målen för hållbar utveckling

By
2 Minutes Read

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Du minns säkert när avtalet gjordes i Paris. I planen ligger 17 hållbarhetsmål. Nummer 3 handlar om det både du och vi jobbar för - god hälsa och välbefinnande.

Bakgrund
Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt - till exempel så har barndödligheten minskat med 50 % sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Om vi riktar blicken inåt, mot Sverige, kan vi med stolthet konstatera att vi i Sverige har bra vård. Enligt en del undersökningar bland den bästa i världen. Ändå är det många som känner att den inte räcker till. Vårdpersonal som inte har har tid att äta lunch eller ta en rast. Och medborgare som är frustrerade över vårdköerna. Det är en mismatch mellan förväntningarna på vården och vad som levereras. En utmaning är att människor inte vet hur vårdsystemet fungerar och vad man har rätt till. Den här bristen på kunskap i kombination med bilden av den svenska välfärdsstaten spär på mismatchen mellan förväntan och verklighet.

 

Behövs en community för tillgängligare vård?

Tillgänglighet. Ett stort ord. Ett fint ord. Att göra det enklare för patienter att hitta rätt. Rätt vårdgivare och rätt vårdtjänst. Att göra det enklare för patienter att välja. För vi människor är olika. För en del är det viktigaste att få en tid så snart som möjligt, gärna idag. För andra är det viktigaste att komma till samma vårdgivare. I en undersökning vi genomförde visade det sig att många tyckte det var viktigt att kliniken var inbjudande och trevlig.

Skärmavbild 2022-10-06 kl. 17.59.31

 

 

Värde för människor, företag och samhället

Vi är tacksamma över att få jobba med många många av dessa fantastiska vårdgivare, journal- och bokningssytem, och förbund som dagligen jobbar för att utveckla den svenska vården.

Det är ni som står längst fram som dagligen möter patienterna och hjälper dem med sin hälsa.

 

Vår roll är tudelad. Vi har gett oss fasen på att bygga och utveckla Sveriges bästa söktjänst för legitimerad vård. I det ligger även vår folkbildande roll - att på olika sätt utbilda människor om hur vården fungerar så medborgarna blir bättre på att söka vård hos rätt vårdgivare vid rätt tillfälle.

Vårdgivarna hjälper vi med att bli mer digifysiska. Att få verktyg som gör det enklare att nå patienter av rätt typ för er verksamhet.

 

För oss är målet tydligt, att ni kan lägga mindre tid på administration och mer tid på att ge vård, eller att hinna med att äta lunch. För mycket tid är inget problem.

 

Tillsammans minskar vi antalet sjukminuter

Värdet av allt det här må vara svårt att mäta men det gör det inte mindre viktigt.
Att minska antalet sjukminuter i Sverige, det är vår vision.
Det är såklart inget vi gör själva. Men vi tänkte såhär. För varje vårdgivare som är med i communityn, för varje minut mindre som läggs på onödig administration. För varje minut som människor lägger på att söka vård på fel sätt, till exempel att åka till akuten för att man inte vet var man är listad, eller inte går till tandläkaren för att man inte blivit kallad. Att man väntar på en korsbandoperation i två år istället för att bli opererad i en region med kapacitet. Varje minut ser vi som en vinst för hälsan och välbefinnandet.