Referens: Hur Diagnostiskt Centrum Hud effektiviserar sitt patientflöde

By
2 Minutes Read

En varm sommardag lyfte Philip Jerlmyr sin telefon och berättade om sina upplevelser av att vara trogen kund, hos både Kuralink och Vården.se. 

 

Kund: Diagnostiskt Centrum Hud
Intervju: Philip Jerlmyr, Grundare

Hur länge har ni använt Kuralinks plattform?

Sedan vi började behandla patienter med privat sjukvårdsförsäkring. Det främsta anledningen är att det är ett smidigt sätt för försäkringsbolagen skapa ett skadeärende och boka tid till sina kunder. Vi använder även deras faktureringstjänst vilket förenklar hela faktureringsprocessen.

 

Vilket värde skapar Kuralink för er idag?
För oss är det en samarbetsplattform mellan oss och försäkringsbolag. Det är jätte viktigt i kontakt med dessa typer av patienter. Plattformen är som en matchningstjänst, ungefär som Nasdaq. Patientens vårdbehov matchas med våra tjänster och erbjudanden för att försäkringsbolagen ska boka tid till sina kunder direkt i plattformen.   

"Om vi inte hade använt Kuralink och Vården.se hade vi blivit nedringda av patienter, det var så det var förr i tiden. Det skapade onödig administration"

 

Hur länge har ni varit kund hos Vården.se?
Vi har varit trogen kund hos Vården.se ända sendan starten. Då betalade man en årsavgift att kunna synas. Idag erbjuder Vården.se mycket så mycket mer. Idag är de den bästa söktjänsten för vård och patienter boka in sig direkt i tidboken. Vi är bra på att ge vård men vi vill gärna ha hjälp att nå patienter, det funkar jättebra. 

Vilket värde skapar Vården.se för er?
Vi vill inte enbart ta emot regionpatienter och "försäkringspatienter". Vården.se ger oss ett till ben att stå på. Det privata benet är viktigt för oss och vi vill att det blir större. Regionsavtal kan ändras, försäkringsavtal kan löpa ut. Det är viktigt för oss att ha tre ben för vår utveckling.

Vilken integrations-funktion mellan Kuralink och Vården.se har skapat störst värde för er och för patienterna 
Det bästa för oss är att vi inte ser det flödet, det sker automatiskt. Att det funkar så bra som det gör är den största vinsten för oss. Att vi lägger ut lediga tider som patienter bokar in sig på och vi kan se att det är från vården.se. Genom samarbetet med Vården.se och Kuralink optimeras patientflödet hela vägen. Vi får bra digital synlighet vilket gör att många hittar till vår sida hos Vården.se direkt från sökmotorn. Och patienter bokar in sig direkt på Vården tack vare kopplingen till Kuralink. Och vi kan fokusera på att ge vård när patienten kommer. 

 

"Vi vill inte se flödet. Att det funkar är den största vinsten för oss. Att patienter kan boka direkt och vi lägger ut lediga tider."


Hur är din uppfattning om att ha privata kunder och försäkringskunder i samma system?
Det funkar bra och det är nödvändigt att kunna ha det i separata flöden. För oss är det viktigt att portionera tiderna så att det täcker såväl privata patienter som patienter med sjukvårdsförsäkring. Den funktionaliteten lanseras nu vilket kommer göra systemet ännu mer effektivt.

 

Är det något du saknar?

Det skulle i så fall vara att på ett enklare sätt särskilja de lediga tider vi lägger upp, mellan de olika patientgrupperna.

Not: 
Sedan intervjun genomfördes har Vården.se tagit fram funktionen "Kapacitetshantering" som gör den enkelt för vårdgivare att anpassa mängden lediga tider för att på så sätt optimera kundflödet.

Intervjun genomfördes juli 2022.