Patienter från Krigets Ukraina

By

Tillsammans kan vi göra tillvaron tryggare för de som flyr krigets fasor. Sverige och EU:s alla medlemsstater får Ukrainska medborgare omedelbart skydd och tidsbegränsat uppehållstillstånd. För barn under 18 år innebär det samma rättigheter till vård som för folkbokförda barn. För alla över 18 år gäller rätt till vård som inte kan vänta. Regionen står för ersättningen för vården och du ska alltså inte rapportera in till Försäkringskassan. 

 

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Har du frågor? 

Mer information hittar du här och här

Via denna länk hittar du en enkel beskrivning på ukrainska med grundläggande information för krigets offer.
Den kan skrivas ut och sättas upp på din klinik så hjälps vi åt att sprida informationen. 

.